Om gruver i Norge

Gruver i Norge er et hobbyprosjekt drevet av en person under aliaset «Gruvejeger», men i samarbeid med en gruppe likesinnede interesserte. Hensikten med nettsiden er å formidle gjennom bilder Norges bergverkshistorie, med hensyn på selve gruvene slik de fremstår i dag. Denne dokumenteringen er viktig da denne type drift har historisk sett vært en av de viktigste næringene Norge har hatt gjennom tidene, med over 700 år bergverkshistorie er det plenty av gruver i landet.

I Norge finnes det over 20 000 gruver og skjerp, alt fra små røsker til gruvesystemer som strekker seg over tusen meter i dybde og mange mil av ganger (kjent som stoller). Her får man et innblikk i de store katedralene som er høgd ut av fjellet, et testament til det arbeidet som ble lagt ned av våre forfedre og som var en av Norges viktigste industrier.


For gruvemuseer:

Driver du en museumsvirksomhet knyttet til norsk bergverkshistorie? Ønsker du å dokumentere deler av gruvene som ikke tidligere har vært utforsket? Ta gjerne kontakt for en uforpliktende prat. Undertegnede og klatregruppen har tidligere gjennomført samarbeid med en rekke museer i Norge.