Om

Noen grunnleggende forutsetninger

Posisjon deles ikke

Det deles ikke lokasjoner på de fleste steder på denne siden av den enkle årsak at man i de senere år ser mye rasering av gruvene. Dette innebærer også at henvendelser vedrørende lokasjonene til bergverk og nedlagte gruver ikke deles.

Utvis varsomhet

Dersom du selv har interesse for feltet, men ikke tidligere har utforsket gruver er det flere forhåndsregler man bør ta. Se siden «det å utforske gruver» for tips og hvordan man best forbereder seg i forkant av en ekspedisjon.

Museumsgruver

Mange av de større bergverkene har tilhørende museer som kan legge føringer på hva man kan og ikke kan. Mitt råd er ¨å styre unna disse gruvene, da det finnes nok av gruver å ta av ellers. Noen ganger kan man også høre med museet om å få utvidet tur eller tillatelse.

Ta vare på industriminner

Dersom du skal ut og utforske er det viktig å følge prinsippet om å ikke legge noe igjen i gruvene samt at man ikke fjerner noe fra gruvene. Norske gruver har vanligvis veldig lite av utstyr som ligger igjen, selv en rotten sko kan være av interesse (for noen)

Ønsker du å støtte arbeidet rundt dokumentasjon av Norges bergverkshistorie? Alle donasjoner går til å drifte nettsiden samt innkjøp av nødvendig utstyr til ekspedisjoner.

Éngangs
Månedlig
Årlig

Donasjon

Månedlig donasjon

Årlig donasjon

Velg et beløp

25,00 Kr
50,00 Kr
100,00 Kr
25,00 Kr
50,00 Kr
100,00 Kr
100,00 Kr
250,00 Kr
500,00 Kr

Eller skriv inn en selvvalgt mengde

Kr

Ditt bidrag er satt pris på og blir benyttet for å skape mer innhold på nettsiden.

Ditt bidrag er satt pris på.

Ditt bidrag er satt pris på.

DonerDoner månedligDoner årlig
©Gruvejeger