Gruvemuseer

Her er et utvalg av gruvemuseer som ligger rundt omkring i Norge og som er tilrettelagt for publikums besøk.

Kongsberg Sølvverk

Røros kobbergruver

Løkken verk

Modum koboltgruve

Sauda sinkgruve

Konnerud verk